Opus 39 Oslo cathedral 53 st.
HOVEDVERK:
Principal 16'
Bordun 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Spissfløyte 8'
Oktav 4'
Gedaktfløyte 4'
Kvint 2 2/3 '
Oktav 2'
Mixtur VII
Mixtur III
Cornet V
Trompet 16'
Trompet 8'
POSITIV:
Principal 8'
Gedakt 8'
Vox candida 8'
Oktav 4'
Rørfløyte 4'
Kvint 2 2/3 '
Oktav 2'
Terz 1 3/5 '
Kvint 1 1/3 '
Mixtur III
Trompet 8'
Kromhorn 8'
Tremulant

SVELLVERK:
Bordun 16'
Flúte Harm. 8'
Bordun 8'
Fugara 8'
Voce celeste 8'
Principal 4'
Italiensk fløyte 4'
Nasard 2 2/3 '
Waldfløyte 2'
Terz 1 3/5 '
Mixtur VI
Bombarde 16'
Trompet Harm. 8'
Obo 8'
Clairone 4
Tremulant

PEDAL:
Grand bourdon 32'
Principal 16'
Subbas 16'
Fløytebass 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Mixtur V
Basun 32'
Basun 16'
Trompet 8'
Trompet 4'
TRAKTUR: Mekanisk
REGISTRATUR: RBSetzer m/PLS-system
MANUALOMFANG: C - a'''
PEDALOMFANG: C - f'
KOPLER: II/I, III/I, III/II, IPed, IIPed, IIIPed, III 4 /Ped

Flaggskipet vårt – bygget til kirkens 300 års jubileum og innviet i 1998. En videreføring av den nordiske modellen vi slo an tonen til i opus 14 på Musikkhøgskolen. Det er uttrykket i den gamle barokkfasaden som til en viss grad har påvirket estetikken i hele det nye instrumentet, både håndverksmessig og klanglig. Utfordringen var å bygge et instrument som hadde tilhørighet til Lambert Daniel Karstens barokke fasade, uten å være en stilkopi med de begrensninger et rent barokkinstrument ville gi. Orgelet er bygget i en nordisk klassisistisk tradisjon, og har en frisk, lys, og samtidig monumental og overtonerik klang, slik vi kjenner det fra det 18. århundres orgelideal. Det fi nnes imidlertid også mer allsidige stiltrekk i dette orgelet som tar hensyn til fl ere musikalske tidsepoker. Slik er det nye orgelet blitt et instrument som kan uttrykke hele den store orgellitteraturen fra barokken til vår tid.

Kontakt oss

Tlf:   69 36 08 80 
Fax: 69 36 08 88
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besøk

Kontor og Verksted
Krosneslund 29 A
1621 Gressvik

Post

Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Postboks 75
N-1620 Gressvik, Norge

Webdesign: Braign